Stosujemy własne pliki cookies lub osób trzecich dla doskonalenia naszych usług poprzez analizę Państwa nawyków związanych z surfowaniem po Internecie. Jeżeli dalej będą Państwo surfować nie zmieniając konfiguracji uznamy, że zaakceptowali Państwo użycie plików cookies z naszej witryny. Mogą Państwo uzyskać więcej informacji lub dowiedzieć się jak zmienić konfigurację na naszej "Informacji prawnej".

AKCEPTUJĘ
Wyspy Kanaryjskie – Przestrzeń pełna życia

INFORMACJA PRAWNA

 1. 1. WŁASNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ
 2. 2. STRONA INTERNETOWA I OGRANICZENIA W ODNIESIENIU DO ODPOWIEDZIALNOŚCI: TREŚĆ I DOSTĘP
  1. 2.1. Treść strony internetowej
   1. 2.1.1. Informacje zawarte na stronie internetowej
   2. 2.1.2. Usługi i produkty ze strony internetowej
   3. 2.1.3. Linki do innych stron internetowych
  2. 2.2. Dostęp do strony internetowej
   1. 2.2.1. Dostęp do strony internetowej
   2. 2.2.2. Usługa dostępu do strony internetowej
 3. 3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA
  1. 3.1. Własność intelektualna i przemysłowa do strony internetowej i jej elementów
  2. 3.2. Własność intelektualna do materiałów promocyjnych kierunku turystycznego Wysp Kanaryjskich dostępnych za pośrednictwem strony internetowej
  3. 3.3. Własność intelektualna do innych obcych treści na stronie internetowej
 4. 4. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. 4.1. Ochrona danych i zachowanie poufności
   1. 4.1.1. Formularze rejestrowe
   2. 4.1.2. Inne formularze
  2. 4.2. Ochrona danych - Cookies
  3. 4.3. Zachowanie prywatności w kluczach dostępu
 5. 5. WŁADZA SĄDOWNICZA

1. WŁASNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ.

www.najlepszyklimatnaswiecie.com jest oficjalną stroną internetową w celu promowania kierunku turystycznego Wysp Kanaryjskich, która należy i jest zarządzana przez PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. (w dalszej części zwaną PROMOTUR), spółki handlowej o kapitale państwowym podlegającej pod Podwydział ds. Turystyki Lokalnego Rządu Wysp Kanaryjskich, z siedzibą spółki na calle Víctor Hugo, nº 60, kod pocztowy 35006 Las Palmas de Gran Canaria i o numerze NIP A-35845593, wpisanej do Rejestru Handlowego w Las Palmas, do arkusza 141, tom 1758, strona GC-34913 (w dalszej części zwaną stroną internetową).

W ten sam sposób istnieje duża ilość domen, które są przekierowywane na stronę internetową i są własnością PROMOTUR, w związku z czym podlegają zasadom i warunkom zawartym w niniejszej informacji prawnej.

2. STRONA INTERNETOWA I OGRANICZENIA W ODNIESIENIU DO ODPOWIEDZIALNOŚCI: TREŚĆ I DOSTĘP.

2.1. Treść strony internetowej.

Strona internetowa www.najlepszyklimatnaswiecie.com zawiera treści w celu promowania kierunku turystycznego Wysp Kanaryjskich o charakterze informacyjnym lub dotyczącym świadczenia usług, zarówno za darmo jak i obciążonych, świadczonych bezpośrednio przez PROMOTUR lub przez osoby trzecie (osoby prawne lub fizyczne) (w dalszej części zwane osobami trzecimi). Korzystanie ze strony internetowej i jej treści oznacza pełną akceptację przez użytkownika wszystkich warunków zawartych w niniejszej informacji prawnej, w związku z czym, jeżeli użytkownik nie zgadza się z jej treścią, powinien wstrzymać się od korzystania z niej. Ograniczenia ponoszenia odpowiedzialności w odniesieniu do treści zawartych na stronie internetowej są następujące:

2.1.1. Informacje zawarte na stronie internetowej.

Informacje dot. kierunku turystycznego Wysp Kanaryjskich zawarte na stronie internetowej mogą być dostarczane bezpośrednio przez PROMOTUR lub pośrednio przez osoby trzecie. Informacje dostarczane bezpośrednio przez PROMOTUR za pośrednictwem strony internetowej starają się być bezstronne wywodząc się ze źródeł informacji oficjalnych i powszechnie znanych jak również stanowią owoc kampanii reklamowych i marketingowych stworzonych w celu promowania turystyki na Wyspach Kanaryjskich. PROMOTUR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości, brak dokładności bądź prawdy początkowych źródeł informacji i wykorzystanych w tym celu.

PROMOTUR zastrzega sobie prawo do wykonania w każdej chwili jakichkolwiek zmian w informacjach zawartych na stronie internetowej jak również do zawieszenia dostępu w każdym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. PROMOTUR nie ponosi odpowiedzialności za informacje osób trzecich oferowane za pośrednictwem strony internetowej ani wcześniej nie kontroluje, nie zatwierdza ani nie czyni własnymi, informacji od nich zebranych na stronie internetowej. Zastosowanie, jakie mogą dać użytkownicy zawartym informacjom, należy do wyłącznej odpowiedzialności tego, kto to robi.

2.1.2. Usługi i produkty ze strony internetowej.

Strona internetowa świadczy usługi zarządzane bezpośrednio przez PROMOTUR lub przez osoby trzecie, w sposób bezpośredni, nie przeszkadza to ustalić ceny za określone usługi lub oferowane produkty, o czym poinformuje w odpowiednim czasie w sekcjach przeznaczonych do tego. PROMOTUR nie ponosi żadnego typu odpowiedzialności bezpośredniej lub pośredniej w odniesieniu do legalności, prawdy, pożyteczności, jakości lub niezawodności usług i ich treści, a które nie są zarządzane bądź kontrolowane bezpośrednio przez PROMOTUR, choć mogą one być dostępne za pośrednictwem strony internetowej. Jakiekolwiek stosunki umowne lub pozaumowne jakie w danym przypadku można zawrzeć z osobami trzecimi skontaktowanymi za pośrednictwem strony internetowej jak również wzięcie udziału w konkursach, promocjach, kupnie – sprzedaży dóbr lub usług, jakie one świadczą, będą rozumiane jako wykonane jedynie i wyłącznie pomiędzy użytkownikiem i osobami trzecimi. Użytkownik akceptuje, że PROMOTUR nie ponosi żadnego rodzaju odpowiedzialności za szkody lub krzywdy jakiejkolwiek natury wywołane w związku z pertraktacjami, rozmowami i/ lub stosunkami umownymi lub pozaumownymi z osobami trzecimi skontaktowanymi za pośrednictwem strony internetowej.

2.1.3. Linki do innych stron internetowych.

Strona internetowa zawiera linki do obcych stron internetowych jakie PROMOTUR oddaje do dyspozycji użytkownika w jedynym celu dostarczenia dostępu do innych treści i/ lub usług, które mogą go interesować, przy czym nie będą one zarządzane ani kontrolowane przez PROMOTUR. Gdy tylko użytkownik znajdzie się na tych obcych stronach internetowych powinien dostosować się do zaleceń, ostrzeżeń lub zastrzeżeń prawnych, jakie ta inna strona internetowa ustali dla korzystania z niej. Zawarcie tych linków nie oznacza żadnego rodzaju powiązania PROMOTUR z jednostkami będącymi właścicielami tych połączonych stron internetowych.

2.2. Dostęp do strony internetowej.

2.2.1. Użytkownicy.

Wszystkie osoby zainteresowane informacjami odnoszącymi się do kierunku turystycznego Wysp Kanaryjskich będą mogły korzystać z tej strony internetowej uzyskując status użytkownika w świetle niniejszej informacji prawnej. Nie mniej jednak dla pewnych usług i produktów PROMOTUR będzie wymagać od tych użytkowników określenia swojej tożsamości dla zarejestrowania (w dalszej części zwanego zarejestrowanym użytkownikiem), dla której należy zapoznać się z postanowieniami z punktów 4.1. i 4.3. Dostęp użytkowników do strony internetowej należy do wyłącznej odpowiedzialności tego, kto to wykonuje.

2.2.2. Usługa dostępu do strony internetowej.

PROMOTUR nie gwarantuje, że dostęp do strony internetowej nie może zostać przerwany, może ulec opóźnieniu, zawierać błędy lub pominięcia bądź wirusy lub inne elementy o podobnym charakterze. PROMOTUR nie ponosi odpowiedzialności za szkody i/ lub krzywdy jakiejkolwiek natury, jakiej może ponieść użytkownik lub osoba trzecia, a będące konsekwencją: - Braku dostępności, konserwacji lub skutecznego działania strony internetowej, jej usług lub jej treści. - Złamania przez obcą osobę środków zabezpieczających stronę internetową dla dojścia do jej treści lub usług bądź dla przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez PROMOTUR w sposób nieautoryzowany. - Ogólnie rzec biorąc jakiekolwiek użycie strony internetowej, jej usług i/ lub treści, jakie może wykonać użytkownik lub osoba trzecia wbrew warunkom dostępu i użytkowania, określonych przez PROMOTUR.

3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA.

3.1. Własność intelektualna i przemysłowa do strony internetowej i jej elementów

PROMOTUR sama lub występując jako cesjonariusz jest właścicielem wszystkich praw intelektualnych i przemysłowych należących do strony internetowej jak również do elementów zawartych na niej (dla wymienienia niektórych: obrazów, dźwięków, materiałów audio i filmów oraz tekstów, marek i logo, zestawień kolorów, budowy i projektu, wyboru zastosowanych materiałów, oprogramowania, łącznie z tym koniecznym do jej działania, dostępu i użycia lub podobnych elementów). W konsekwencji jest wyraźnie zabronione i będzie ścigane zastosowanie lub jakikolwiek rodzaju powielania, rozpowszechniania, publicznego przekazywania lub przekształcenia w całości bądź częściowo zawartych elementów, do których będzie się mieć dostęp na stronie internetowej. Użytkownik będzie mógł przeglądać elementy zawarte na stronie internetowej, a nawet drukować je, kopiować i przechowywać na jakimkolwiek urządzeniu lub nośniku zawsze, jeżeli będzie wykonywał to jedynie i wyłącznie dla jego osobistego i prywatnego użycia, a zatem jest kategorycznie zabronione publiczne powielanie, rozpowszechnianie, publiczne przekazywanie i przekształcanie, udostępnianie lub jakakolwiek inna forma ich wykorzystywania.

3.2. Własność intelektualna do materiałów promocyjnych kierunku turystycznego Wysp Kanaryjskich dostępnych za pośrednictwem strony internetowej.

PROMOTUR sama lub występując jako cesjonariusz jest właścicielem praw do własności intelektualnej do materiałów promocyjnych odnoszących się do kierunku turystycznego Wysp Kanaryjskich dostępnych za pośrednictwem strony internetowej w sposób wyłączny, z możliwością ich przekazania. Użytkownik i osoby trzecie będą mogły wykorzystywać ww. materiały promocyjne do powielania ich, rozpowszechniania i publicznego przekazywania w celu promowania kierunku turystycznego Wysp Kanaryjskich w jakimkolwiek miejscu na świecie i bez żadnego ograniczenia czasowego.

3.3. Własność intelektualna do innych obcych treści na stronie internetowej.

PROMOTUR nie ponosi odpowiedzialności za obce treści oferowane za pośrednictwem strony internetowej przez użytkowników, nie czyni ich własnymi, ani nie gwarantuje ich praw do własności intelektualnej. Ci użytkownicy, którzy sądzą, że ich prawa do własności intelektualnej zostały naruszone poprzez nieautoryzowane użycie ich chronionych prac, a jakie pojawią się na stronie internetowej, będą mogli skontaktować się z PROMOTUR, aby po rozpatrzeniu ich wniosku przystąpić w danym wypadku do podjęcia odpowiednich kroków w celu zapobiegnięcia wspomnianemu naruszeniu, pisząc na następujący adres poczty internetowej info@turismodecanarias.com.

4. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

4.1. Ochrona danych i zachowanie poufności.

PROMOTUR informuje, że za pośrednictwem strony internetowej przystąpi się do zbierania danych od użytkowników poprzez następujące rodzaje formularzy:

4.1.1. Formularze rejestrowe.

Tam, gdzie ma się zamiar zebrać i przetwarzać dane o charakterze osobowym poinformuje się użytkowników, którzy zgodnie z postanowieniami z Ustawy Zasadniczej 15/1999, z dnia 13 grudnia o ochronie danych o charakterze osobowym i ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca o usługach spółek informacyjnych i handlu elektronicznym, jako zarejestrowany użytkownik zgadza się, aby jego dane zostały wprowadzone do kartoteki za którą odpowiedzialny jest PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. i aby były one przetwarzane w celu “promowania kierunku turystycznego Wysp Kanaryjskich” poprzez bezpośrednie powiadomienie. W przypadku, gdy będzie chodziło o inną kartotekę i/ lub cel zostanie to wyszczególnione użytkownikowi w chwili rejestracji. Jednocześnie informuje się go, że będzie mógł on skorzystać z praw do dostępu, poprawienia, wykreślenia i sprzeciwienia się zwracając się do PROMOTUR, na adres pocztowy calle Víctor Hugo, 60 Bajo, 35006 Las Palmas de Gran Canaria; Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania lub przesyłając wiadomość internetową na następujący adres poczty elektronicznej: webturismolopd@turismodecanarias.com. Powyższe powiadomienie będzie zawierało następujące informacje: • Imię i nazwisko oraz Państwa adres poczty elektronicznej. • Podanie, w którym streszczony zostanie wniosek. • Adres dla celów powiadomienia, data i podpis użytkownika.

PROMOTUR będzie odpowiedzialny za i gwarantuje zachowanie poufności i bezpieczeństwa w odniesieniu do danych o charakterze osobowym, jakie otrzyma od użytkownika za pośrednictwem strony internetowej oraz zobowiązuje się do wypełnienia swoich obowiązków zachowania tajemnica w stosunku do danych o charakterze osobowym i do obowiązku przetwarzania ich z zachowaniem odpowiedniej poufności. W tym celu podejmie konieczne kroki dla uniknięcia ich naruszenia, utraty, nieautoryzowanego przetwarzania lub dostępu do nich. PROMOTUR podaje do wiadomości użytkowników, że skorzystanie z ww. praw ma charakter osobisty, dlatego jedynie sam użytkownik będzie mógł skorzystać ze wspomnianych praw w odniesieniu do danych osobowych, których jest prawnym właścicielem. Nie mniej jednak i w przypadkach, kiedy wyjątkowo się dopuści, reprezentant odpowiednio upoważniony przez użytkownika będzie mógł skorzystać z praw, które jemu przysługują w wymienionym zakresie, zawsze gdy wspomnianemu powiadomieniu będzie towarzyszył dokument potwierdzający taką reprezentację.

4.1.2. Inne formularze.

W tych innych formularzach, które nie będą miały cech wyżej opisanych i przy wcześniejszym poinformowaniu użytkownika PROMOTUR nie będzie wykonywał żadnego przetwarzania, oprócz tego konicznego dla zabezpieczenia ich poufności i zastosowania dla celu przewidzianego w tych formularzach.

4.2. Ochrona danych - Cookies.

W zgodzie z artykułem 22.2. ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca o usługach spółek informacyjnych, PROMOTUR będzie używał mechanizmów do przechowywania i odzyskiwania danych w końcowych urządzeniach użytkowników, poprzez wykorzystywanie cookies, co pozwala na zapamiętanie ich upodobań przy późniejszych odwiedzinach, uzyskując lepsze doświadczenie online; przy czym w żadnym przypadku cookies nie będą przetwarzały danych osobistych czy wystawiały na niebezpieczeństwo jego prywatność. Zgoda ze strony użytkownika na przetwarzanie danych zostanie udzielona poprzez zastosowanie ukazującego się okna, stale widocznego aż do momentu jego przeczytania i zaakceptowania. Rodzaje cookies wykorzystywanych na tym portalu internetowym jak również ich cele są następujące:

 • Cookies potwierdzające autentyczność lub identyfikację użytkownika: w celu prowadzenia części odnoszącej się do zarejestrowanych użytkowników.
 • Cookies dla analizy: w celu uzyskania informacji dot. surfowania po Internecie, mierzenia i analizowania odbiorców.
 • Cookies reklamowe i dot. zachowań: w celu zarządzania miejscami reklamowymi na podstawie kryteriów takich jak częstotliwość z jaką pokazują się ogłoszenia i dla zarządzania miejscami reklamowymi w zależności od specyficznego profilu użytkownika.

Powyższe nie będzie przeszkadzało ewentualnemu przechowywaniu lub dostępowi o charakterze technicznym w wyłącznym celu przekazania powiadomienia za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej lub w zakresie jaki będzie ściśle konieczny w celu świadczenia usługi wyraźnie zażądanej ze strony użytkownika.

Jeżeli zdecydują się Państwo nie wyrazić zgody na cookies będzie można nadal korzystać z naszej strony internetowej w tradycyjny sposób, choć jest możliwe, że doświadczenie tego użytkownika będzie nieznacznie gorsze. W celu zablokowania lub usunięcia cookies zainstalowanych na urządzeniu użytkownika będzie można wykonać zmiany konfiguracji opcji przeglądarki internetowej. Będą mogli Państwo znaleźć więcej informacji na temat w jaki sposób to zrobić na następujących adresach, w zależności od zainstalowanej przeglądarki internetowej:

Google Chrome

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Safari para IOS (iPhone, iPad)

Cookies Flash

Jeżeli użytkownik korzysta z innych przeglądarek internetowych będzie mógł uzyskać więcej informacji na temat w jaki sposób skonfigurować instalację cookies za pośrednictwem części dot. pomocy lub obsługi tych przeglądarek.

4.3. Zachowanie prywatności w kluczach dostępu.

PROMOTUR dla uzyskania dostępu i/ lub korzystania z określonej usługi lub treści strony internetowej będzie mógł poprosić o zarejestrowanie się na niej i da do dyspozycji użytkownikowi pewne klucze dostępu, które będą poufne, tajne, osobiste i niemożliwe do przeniesienia w celu udostępnienia i/ lub skorzystania z wymienionych usług lub treści jako zarejestrowany użytkownik. Wspomniany dostęp może ulec blokadzie przez PROMOTUR w przypadku, gdy dojdzie do określonej ilości kolejnych błędów w trakcie przekazywania klucza. Blokada zostanie zniesiona jedynie kiedy sprawdzi się w sposób zadowalający tożsamość użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności w stosunku do jego kluczy dostępu i w żadnym wypadku nie powinien przekazywać ich osobom trzecim ani ułatwiać ich odkrycie poprzez zapisanie ich na jakimkolwiek rodzaju nośnika. PROMOTUR oddaje do dyspozycji użytkownika mechanizmy zmiany kluczy dostępu, gdy tak ten postanowi.

5. WŁADZA SĄDOWNICZA

Użytkownicy strony internetowej zrzekają się w wyraźny sposób jakiejkolwiek władzy sądowniczej jaka mogłaby im przysługiwać, nie pomijając kompetencji jaka wynika z funkcji zastosowania prawa i poddają się władzy sądów i trybunałów miasta Las Palmas de Gran Canaria w celu rozwiązania jakiejkolwiek kwestii, jaka może się pojawić w odniesieniu do interpretacji, zastosowania i wypełnienia tych zasad i warunków lub rozwiązania jakiegokolwiek sporu, jaki może się pojawić w związku ze stroną internetową.

W opinii
eksperta
„Zimy na Wyspach Kanaryjskich nie mają nic wspólnego z pozostałą częścią Europy ani z Półwyspem Iberyjskim, ponieważ podczas gdy w wielu miejscach Europy mają temperatury poniżej zera, na Wyspach Kanaryjskich korzysta się ze słońca, temperatur sięgających blisko 25ºC i ze środowiska godnego pozazdroszczenia."

Mario Picazo Meteorolog i „człowiek od pogody"


4.800 godz. światła w ciągu roku